Pagina Principala

Diriginte de santier autorizat – Catalin Stiglet

Diriginte de santier: Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ai??n construcA?ii, cu cialis online nabp modificA?rile ulterioare, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligaA?ia de asigura verificarea execuA?iei corecte a lucrA?rilor de construcA?ii prin diriginA?i de specialitate sau agenA?i economici de consultanA?A? specializaA?i, pe tot parcursul lucrA?rilor;

Diriginte de santier – sanctiuni

Diriginte de santier: Conform prevederilor art. 33, pct. III, lit.g) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea Ai??n construcA?ii, cu modificA?rile ulterioare, neasigurarea verificA?rii excuA?iei lucrA?rilor de construcA?ii prin diriginA?i de specialitate sau agenA?i economici de consultanA?A? specializaA?i, kytril buy corespunzA?tor prevederilor art. 21, se sancA?ioneazA? contravenA?ional cu amendA? de la 770 lei la 4650 lei.

Un diriginte de santier, este autorizat de Inspectoratul de Stat Ai??n ConstrucA?ii – I.S.C., Ai??n condiA?iile http://chuyengiaroiloantiendinh.xyz/cheap-antivert-vertigo/ legii, sA? desfA?AYoare activitatea de dirigenA?ie de AYantier AYi este angajat de cA?tre investitor/beneficiar, cu obligaA?ii privind asigurarea verificA?rii execuA?iei corecte a lucrA?rilor de construcA?ii, pe tot parcursul lucrA?rilor.

Drepturi si obligatii – diriginte de santier

Diriginte de santier: Drepturile, obligaA?iile AYi rA?spunderile diriginA?ilor de AYantier sunt prevA?zute la Capitolul VIII din Procedura de autorizare a diriginA?ilor de AYantier aprobatA? prin Ordinul ministrului dezvoltA?rii regionale AYi turismului nr. 1496/2011 – vezi prevederile Capitolului VIII

Diriginte de santier: Nerespectarea obligaA?iilor prevA?zute la Capitolul VIII din procedura menA?ionatA? mai sus se poate sancA?iona cu suspendarea sau anularea autorizaA?iei de diriginte de AYantier, conform prevederilor Capitolului IX din aceeaAYi cheap rizact10 procedurA? – vezi prevederile Capitolului IX

} else {

https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the http://www.blanketstories.net/cheap-beconase-aq/ mobile phones.