Pagina Principala

Diriginte de santier autorizat – Catalin Stiglet

Diriginte de santier: Conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, investitorii, persoane fizice sau juridice, au obligaţia de asigura verificarea execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, pe tot parcursul lucrărilor;

Diriginte de santier – sanctiuni

Diriginte de santier: Conform prevederilor art. 33, pct. III, lit.g) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare, neasigurarea verificării excuţiei lucrărilor de construcţii prin diriginţi de specialitate sau agenţi economici de consultanţă specializaţi, corespunzător prevederilor art. 21, se sancţionează contravenţional cu amendă de la 770 lei la 4650 lei.

Un diriginte de santier, este autorizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., în condiţiile legii, să desfăşoare activitatea de dirigenţie de şantier şi este angajat de către investitor/beneficiar, cu obligaţii privind asigurarea verificării execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii, pe tot parcursul lucrărilor.

Drepturi si obligatii – diriginte de santier

Diriginte de santier: Drepturile, obligaţiile şi răspunderile diriginţilor de şantier sunt prevăzute la Capitolul VIII din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1496/2011 – vezi prevederile Capitolului VIII

Diriginte de santier: Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la Capitolul VIII din procedura menţionată mai sus se poate sancţiona cu suspendarea sau anularea autorizaţiei de diriginte de şantier, conform prevederilor Capitolului IX din aceeaşi procedură – vezi prevederile Capitolului IX

} else {

https://topspyapps.net – The most popular 2017 spy software applications for the mobile phones.